حسن تفتیان در واکنش به سرقت کفش‌هایش: مجبور می‌شدم پابرهنه می‌دویدم
تهران - جارپرس - سریع‌ترین مرد ایران با اشاره به ماجرای سرقت کفش‌هایش قبل از مسابقه دوی ۱۰۰ متر جام امام رضا (ع) گفت: اگر کفشی هم پیدا نمی‌شد به خاطر کسانی که آمده بودند و من را تشویق می‌کردند، شاید پابرهنه می‌دویدم.