نماینده پرش طول ایران المپیکی شد
تهران – جارپرس – «محمد ارزنده» در رقابت های بین المللی دومیدانی کازانف قزاقستان در ماده پرش طول با ثبت رکورد هشت متر و ۱۶ سانتیمتر موفق شد سهمیه المپیک ۲۰۱۶ ریو را بگیرد.