مدیر کمیته برگزاری المپیک بار دیگر تاکید کرد:
ورزشکاران بدون نگرانی تمرین کنند، المپیک توکیو برگزار می شود
تهران - جارپرس - مدیر کمیته برگزاری المپیک ضمن اعلام سفر توماس باخ به ژاپن در ماه آینده، بار دیگر بر برگزاری المپیک تاکید و اعلام کرد ورزشکاران بدون نگرانی تمرینات شان را پیش ببرند.