دستورالعمل رییس قوه قضاییه برای اعاده سریع‌تر اموال نامشروع است
تهران - جارپرس - یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: امیدواریم به موجب دستورالعمل پس گرفتن اموال و دارایی‌های نامشروع، مبارزه با فساد از سرعت و دقت بیشتری برخوردار شود و نتایج آن به اطلاع عموم رسد تا مردم نیز به دستگاه قضا دلگرم و امیدوارتر شوند.
دستوالعمل رئیس قوه قضائیه تبیین کننده طرق اعاده اموال نامشروع است
تهران - جارپرس - یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: دستورالعمل رئیس قوه قضائیه در خصوص اجرای قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به نوعی آئین نامه اجرایی است لیکن چون تصویب آئین نامه اجرایی در قانون مورد پیش بینی قرار نگرفته است، قوه قضائیه با تنظیم و تصویب دستورالعمل اخیر نحوه اجرای قانون را تشریح کرده است.
ارزیابی دستورالعمل رییس قوه قضاییه برای پس گرفتن اموال نامشروع
تهران - جارپرس - یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: دستورالعمل رییس قوه قضاییه برای پس گرفتن اموال و دارایی های نامشروع کمک می کند که هم از یک طرف نظارت بهتر و دقیق تری بر اموال و دارایی‌هایی  که مشمول این قانون هستند شود و  هم اگر اموال و دارایی‌هایی ازطرق نامشروع تحصیل شده ، برگردانده شوند.
پیچ و خم‌های «طلاق» با اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مهریه
تهران - جارپرس - اگر از درصد اندک زنانی که با هدف کاسبی کردن ازدواج می‌کنند و سپس با طلب مهریه سنگین خود، طلاق می‌گیرند چشم پوشی کنیم، می‌توان گفت مهریه تنها دست آویز زنان بی پشتوانه‌ای است که از قوانین نابرابر زندگی مشترک و زندگی اجتماعی رنج برده‌اند؛ دغدغه دیرینه‌ای که حتی در طرح اخیر مجلس مبنی بر اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مهریه دیده می‌شود و از این رو برای بسیاری از زنان نگرانی مضاعفی ایجاد کرده است.