واکنش تامین اجتماعی به ادعای خروج ۴۰۰ قلم « دارو » از پوشش بیمه‌ای
تهران- جارپرس-به دنبال برخی اظهارات مبنی بر خروج ۴۰۰ قلم داروی موردنیاز بازنشستگان از شمول بیمه‌های پایه، مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین‌اجتماعی ضمن رد این خبر می‌گوید: هیچ دارویی از پوشش بیمه‌ خارج نشده است.
کاهش جمعیت کیفری از اولویت های اصلی دادگستری استان تهران است

تهران-جارپرس-رییس کل دادگستری استان تهران، کاهش جمعیت کیفری را از اولویت های اصلی این دادگستری خواند و گفت: استفاده از مجازات های جایگزین، تعلیق و تعویق مجازات، آزادی مشروط و جلوگیری از پرونده سازی های بی مورد موجب کاهش جمعیت کیفری می شود.