متن کامل سند رسمی مدرن سازی راکتور اراک منتشر شد

double-quot
تهران – جارپرس – سازمان انرژی اتمی ظهر شنبه متن کامل سندی رسمی مدرن سازی راکتور اراک را که به امضای وزیران امور خارجه ایران و ۱+۵ و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا رسیده است، منتشر کرد.

کد خبر : 12510
تاریخ انتشار : شنبه 30 آبان 1394 - 11:06
متن کامل سند رسمی مدرن سازی راکتور اراک منتشر شد

به گزارش جارپرس به نقل از ایرنا، متن کامل این سند به شرح زیراست:

سند رسمی فی مابین
چین، فرانسه، آلمان، فدراسیون روسیه، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا همراه با نماینده عالی اتحادیه اروپایی در امور خارجه و سیاست امنیتی
و
جمهوری اسلامی ایران

برای همکاری جهت پیشبرد پروژه مدرن سازی رآکتور اراک

چین، فرانسه، آلمان، فدراسیون روسیه، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا همراه با نماینده عالی اتحادیه اروپایی در امور خارجه و سیاست امنیتی، من بعد ”۱+۵“ ، و جمهوری اسلامی ایران که از این پس در مجموع با عنوان ”طرفین“ از آنان یاد می شود، با یادآوری، تعهد قوی ۱+۵ و ایران، مطابق با برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، برای بازطراحی و بازسازی رآکتور مدرن شده تحقیقاتی آب سنگین اراک (پروژه مدرن سازی اراک)، همچنین با یادآوری، تعهد ایران مطابق با برجام، که بر اساس آن مسئولیت کلی اجرای پروژه مدرن سازی اراک را بر عهده دارد، و مسئولیت های برعهده گرفته شده توسط ۱+۵ مطابق با برجام، مرتبط با پروژه مدرن سازی و ارائه مساعدت های لازم به ایران در جهت بازطراحی و بازسازی این رآکتور، با استقبال از بیانیه مشترک چین، ایران و ایالات متحده آمریکا در مورخ ۲۶ مهر ۱۳۹۴ (۱۸ اکتبر ۲۰۱۵)، با ابراز تمایل نسبت به ایجاد چارچوبی که منعکس کننده تعهد قوی آنان پیرامون پروژه مدرن سازی باشد، با تأکید مجدد بر هدف مشترک آنان در جهت فراهم نمودن مسیری مطمئن برای پروژه مدرن سازی، که نتیجه آن حصول اطمینان از شروع بدون تأخیر پروژه مدرن سازی باشد، تعهدات ذیل را مورد تأیید قرار می دهند:
۱- ایران به عنوان مالک و مدیر پروژه، نقش رهبری را (در آن) خواهد داشت و مسئولیت ارائه برنامه زمان بندی شده و اجرای کلی پروژه مدرن سازی اراک را بر عهده دارد. پروژه مدرن سازی اراک دربرگیرنده طیف وسیعی از فعالیت ها شامل، و نه محدود به، اجرای کلیه اقدامات، طراحی رآکتور مدرن و آزمایشگاه های فرعی، تولید و کیفیت سنجی سوخت، درخواست و صدور مجوزها، و همچنین ساخت و عملیاتی نمودن رآکتور و آزمایشگاه های فرعی آن می باشد.
۲- ۱+۵، در راستای حمایت از پروژه مدرن سازی اراک، در مجموعه فعالیت هایی مبتنی بر همکاری مشارکت خواهد نمود، و در چارچوب یک گروه کاری، که بر مبنای یادداشت تفاهم فی مابین ۱+۵ تشکیل می شود، پروژه مدرن سازی اراک را متعاقب مشورت با ایران مورد حمایت قرار خواهد داد. این گونه فعالیت های مبتنی بر همکاری، از جمله شامل طراحی رآکتور، تولید و ارتقاء سوخت، ایمنی، تهیه و تولید اجزاء رآکتور، و مدیریت مصرف سوخت، به شکلی که در سند یادداشت تفاهم آمده است، خواهد بود.
۳- شرکت کنندگان در گروه کاری، در مطابقت با قوانین داخلی خود، متعهد به ارائه کمک برای بازطراحی و بازسازی رآکتور اراک و آزمایشگاه های فرعی آن به شرح ذیل می باشند:
• الف: چین در طراحی و ساخت رآکتور مدرن شده مشارکت می کند، که مشتمل بر حوزه هایی همچون مهندسی طراحی رآکتور، خدمات فنآوری مهندسی، تأمین تجهیزات، و ساخت سوخت برای بازگذاری اولیه هسته ِ مرکزی، بر مبنای ترتیبات تجاری، خواهد بود. چین رئیس مشترک گروه کاری ۱+۵ می باشد.
• ب: ایالات متحده آمریکا، پشتیبانی فنی و بازنگری در طراحی رآکتور مدرن شده، همراه با تحلیل طراحی سوخت و استانداردهای ایمنی جهت تضمین سازگاری با شرایط و مشخصات کلیدی رآکتور مدرن شده را ، به گونه ای که در برجام درج گردیده، ارائه خواهد کرد. آمریکا رئیس مشترک گروه کاری ۱+۵ می باشد.
• پ: فرانسه در بازبینی طراحی رآکتور، ارائه تجهیزات، بر مبنای ترتیبات تجاری، و دریافت و مدیریت سوخت مصرفی، بر مبنای ترتیبات تجاری، مشارکت می نماید.
• ت: انگلستان در بازبینی در طراحی رآکتور، آموزش ایمنی و امنیت، و تأمین تجهیزات، بر مبنای ترتیبات تجاری، مشارکت می نماید.
• ث: آلمان در بازبینی طراحی، مطالعات امکان سنجی تأمین تجهیزات، بر مبنای ترتیبات تجاری، مشارکت می نماید.
• ج: روسیه خدمات مشاوره ای و دسترسی به متخصصان را بر اساس اعلام نیاز رؤسای مشترک گروه کاری ۱+۵ فراهم خواهد نمود.
• چ: نماینده عالی اتحادیه اروپایی، به عنوان هماهنگ کننده کمیته مشترک، فرآیند تأیید طراحی های مربوطه و در صورت نیاز، صادرات تجهیزات لازم برای پروژه مدرن کردن را، تسهیل می نماید.
۴- یک مشارکت بین المللی متشکل از ایران و گروه کاری، پروژه مدرن سازی رآکتور اراک را انجام خواهد داد. چین و آمریکا به عنوان رؤسای مشترک گروه کاری ۱+۵، مسئولیت هماهنگی گروه کاری، تسهیل ارائه پاسخ سریع توسط گروه کاری به درخواست مساعدت از سوی ایران، مشتمل بر پاسخ های منسجم در زمینه بازبینی طراحی، و عمل به عنوان رابط به نیابت از گروه کاری با کمیسیون مشترک و آژانس بین المللی انرژی اتمی می باشند. چین به عنوان رابط اولیه بین گروه کاری ۱+۵ و ایران، ارتباط بین ایران و گروه کاری را در طول اجرای پروژه مدرن سازی اراک تسهیل خواهد کرد.
۵- ایران، در سریع ترین زمان ممکن، برنامه زمان بندی پنج ساله خود، شامل مراحل اصلی را، تدوین و با گروه کاری ۱+۵ در میان خواهد گذارد. گروه کاری سریعاً برنامه زمان بندی ارائه شده توسط ایران را بازبینی و نقطه نظرات خود را به ایران ارائه خواهد کرد.
۶- گروه ۱+۵ و ایران تعهد جدی خود را برای همکاری به منظور تدوین طراحی نهایی رآکتور مدرن شده و متعاقباً طراحی نهایی آزمایشگاه های فرعی اعلام می دارند، (این اعلام تعهد) در راستای آمادگی برای ارسال طراحی نهایی رآکتور مدرن شده و طراحی نهایی آزمایشگاه های فرعی برای بررسی و تأیید توسط کمیسیون مشترک، پیش از ساخت آن ها می باشد. کمیسیون مشترک قصد دارد ظرف مدت سه ماه بعد از دریافت طراحی کامل و نهایی، آن را بازبینی و تأیید خود را اعلام دارد. در همین راستا، گروه ۱+۵ و ایران قصد دارند تمامی همت خود به کار گیرند تا اطمینان حاصل شود که طراحی نهایی رآکتور مدرن شده و آزمایشگاه های کمکی به شکلی که به کمیسیون مشترک ارائه گردیده، به وضوح معیارهای تعیین شده در برجام را مراعات نموده است. هدف از این کار تسهیل بازبینی و اعلام تأیید توسط کمیسیون مشترک منطبق با برجام است.
۷- اختلافات و نگرانی ها در خصوص اجرای این سند رسمی، از جمله ادعاهای مرتبط با عدم اجراء یا تأخیرهای بی مورد توسط هر یک از طرفین در ارتباط با تعهداتشان را می توان برای بحث و حل و فصل مطابق با برجام به کمیسیون مشترک ارجاع داد.
۸- هیچ چیز در این سند رسمی به هیچ وجه تغییر یا اصلاحی در برنامه جامع اقدام مشترک ایجاد نمی کند. در صورت تعارض میان این سند رسمی و برنامه جامع اقدام مشترک، برنامه جامع اقدام مشترک برتری دارد.
۹- این سند رسمی پس از امضای همه مشارکت کنندگان اجرایی خواهد شد.

از طرف جمهوری خلق چین
وانگ ای [امضا]
وزیر امور خارجه جمهوری خلق چین
پکن
۱۳ نوامبر ۲۰۱۵ (۲۲ آبان ۱۳۹۴)

از طرف جمهوری فرانسه
لوران فابیوس [امضا]
وزیر امور خارجه و توسعه بین المللی
پاریس
۱۳ نوامبر ۲۰۱۵ (۲۲ آبان ۱۳۹۴)

از طرف جمهوری فدرال آلمان
فرانک والتر اشتاین مایر [امضا]
وزیر امور خارجه فدرال
برلین، آلمان
۱۸ نوامبر ۲۰۱۵ (۲۷ آبان ۱۳۹۴)

از طرف فدراسیون روسیه
سرگی لاورف [امضا]
وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه
مسکو، فدراسیون روسیه
۱۷ نوامبر ۲۰۱۵ (۲۶ آبان ۱۳۹۴)

از طرف پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی
فیلیپ هاموند [امضا]
وزیر امور خارجه و مشترک المنافع
لندن
۱۷ نوامبر ۲۰۱۵ (۲۶ آبان ۱۳۹۴)

از طرف ایالات متحده آمریکا
جان کری [امضا]
وزیر امور خارجه
واشنگتن، دی سی
۱۳ نوامبر ۲۰۱۵ (۲۲ آبان ۱۳۹۴)

نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاست امنیتی
فدریکا موگرینی [امضا]
بروکسل
۱۳ نوامبر ۲۰۱۵ (۲۲ آبان ۱۳۹۴)

از طرف جمهوری اسلامی ایران
محمد جواد ظریف [امضا]
وزیر امور خارجه
تهران، جمهوری اسلامی ایران
۱۵۵۳

 

انتهای پیام /

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.