چشم انداز جنگنده سوخوی-۵۷در بازار جهانی
جنگنده «سوخوی -27» ساخت روسیه از جمله دارای رادار آرایه‌ای چند حالته Н035 «ایربیس – اِ» است که در «سو -35» هم مورد استفاده قرار گرفته است. افزون بر آن، جنگنده «سوخوی -27» مجهز به موتورهای جدید است که امکان حمل تعداد بیشتر سلاح را ممکن می سازد که اکنون 12 سلاح است. اضافه بار تسلیحاتی این جنگنده 3 تن می باشد.
(تصاویر) خواننده زن فرانسوی مسلمان شد؛ از خوانندگی تا زیارت کعبه
جورجیادیز: قبل از روی آوردن به اسلام، غمگین بودم، زیرا نمی‌دانستم که همه آنچه باید انجام دهم، گفتگو با خداست. حال، هر آنچه در زندگی ام خوب یا بد است، می‌دانم که الله را دارم که به من گوش می‌دهد و عباداتم را پاسخ می‌گوید.