۰ نظر
20 بازدید

مولفه های منافع ملی در موسم انتخابات

double-quot
تهران – جارپرس – به باور صاحبنظران قطب سازی های کاذب جریان های سیاسی، ترجیح منافع فردی و جناحی بر مصالح جامعه، شعارهای تفرقه افکن، وعده های خارج از اختیار و توان و توهین و تهمت به رقبا مهمترین عوامل تهدید کننده منافع ملی در موسم انتخابات است.

کد خبر : 20455
تاریخ انتشار : یکشنبه 10 اردیبهشت 1396 - 5:19
مولفه های منافع ملی در موسم انتخابات

به گزارش جارپرس به نقل از ایرنا، منافع ملی و ضرورت صیانت از آن گرچه موضوعی ساختاری در همه عرصه ها و زمان ها درکشور است اما درآستانه انتخابات ریاست جمهوری، اهمیت پرداختن به بسترهای حفظ این منافع و ترجیح آن بر مصلحت فردی و جناحی، بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار می گیرد.
گرچه تجربه انتخابات در ایران به ویژه در سطح ریاست جمهوری به طور معمول برپایه تقدم منافع ملی استوار بوده است، اما استثنای روی داده در انتخابات ریاست جمهوری دهم، ضرورت توجه به مولفه های خطرآفرین در حوزه منافع ملی را یادآور می شود. این میان هوشیاری احزاب و جریان های سیاسی، نامزدهای انتخابات و مردم در رویارویی با بسترهای تهدید کننده منافع ملی بیش از پیش مهم به نظر می رسد.
کارشناسان سیاسی معتقدند : پرهیز نامزدها از تخریب رقیب با توهین و تهمت و مقدم شمردن منافع کشور و مردم بر منافع فردی و سیاسی دو راهکاری است که در صورت پایبندی نامزدها بر آن، می تواند در «موعد انتخابات» حافظ منافع ایران باشد. همچنین جریان های سیاسی با پرهیز از دوقطبی سازی های کاذب می توانند آرامش انتخاباتی را در جامعه تثبیت و از رهگذر آن حافظ منافع ملی باشند. آگاهی و هوشیاری مردم هم این میان مهمترین نقش را در برگزاری انتخاباتی سالم و امن ایفا می کند.
گروه پژوهش و تحلیل ایرنا، به منظور بررسی بسترهای حفظ منافع ملی در آستانه انتخابات با «ابوالقاسم رئوفیان» فعال سیاسی اصولگرا و دبیرکل حزب اسلامی ایران زمین، گفت و گو کرده است. متن مصاحبه به این شرح است:

**ایرنا : به عنوان پرسش نخست پایه و پشتوانه اعتقادی حفظ منافع ملی و خدمت صادقانه به مردم در نظام برخاسته از مبانی دینی و اعتقادی چیست؟
** رئوفیان : متاسفانه برخی هدف از راهیابی به کرسی خدمت را، خدمت به ایل و تبار، حزب و جناح و خانه و خانواده خود می دانند. هدف از خدمت در نظام جمهوری نشات گرفته از آرمان های رسول اعظم (ع) به عنوان موسس اولین دولت اسلامی و منبعث و برخاسته از آن اهداف مقدس است. پیامبر اسلام، هدف از تاسیس دولت اسلامی را نهادینه کردن اخلاق و معنویت توام با سیاست و اداره بهینه امور جامعه، قرار داد. اهدافی که از الزامات کتاب انسان ساز قرآن، به عنوان اولین معلم برای پیامبر بوده است.
امام علی(ع) نیز حکومتی را تاسیس کرد که اهداف آن همان اهداف پیامبر در تاسیس اولین دولت اسلامی بود. یعنی تامین نیازهای مشروع و معقول جامعه، تامین منافع ملی و مصالح کشور و اسلام حتی فراتر از مرزها. با این مقدمه باید گفت وظیفه رییس دولت اسلامی، سنگین است و نباید هدف از دستیابی به جایگاه خطیر ریاست جمهوری را حاکمیت نزدیکان خود بدانیم.

**ایرنا : از نظر شما نامزدهای کنونی انتخابات هر یک در صورت پیروزی در انتخابات برای تامین منافع جامعه، چه معیارهایی را باید در چینش کابینه خود باید مورد توجه قرار دهند؟
**رئوفیان : در این زمینه باید به سخنان امیر مومنان توجه کنیم. ایشان در نهج البلاغه می فرمایند «الف به اخوانا.فرق به اقرانا» شاید از این جمله بتوان هدف امام را از تشکیل کابینه استنباط کرد. استراتژی امام در تشکیل کابینه استفاده از افرادی است که به لحاظ رویکرد و تامین نیازهای مشروع جامعه افکار نزدیک بهم دارند، آنهایی که برای حاکمیت فضای امن سیاسی، فرهنگی و سالم سازی محیط رویکرد مشابهی اتخاذ می کنند و آنهایی که می توانند وقتی کنار هم قرار گرفتند به مثابه اجزا یک سیستم هماهنگ عمل کنند تا خروجی سیستم به نفع اسلام، نظام و مردم باشد. اما اگر رییس جممهوری خویش و قومی را مسوولیت دهد و این افراد از نظر فکری از او دور باشند، این موضوع موجب اصطکاک خواهد شد.

**ایرنا : جریان های سیاسی به عنوان خاستگاه اصلی نامزدها در راستای حفظ منافع چه اصول و قواعدی را باید رعایت کنند؟
**رئوفیان : هیچ حزب و تشکل سیاسی نباید به ریاست جمهوری و نامزدها نگاه حزبی داشته باشند. نباید چنین تفکری باشد که نامزدی که متعلق به حزب من است، حتی اگر شایستگی های کمتری هم دارد، باید به هر قیمتی رییس جمهور شود. تعجب می کنم از برخی احزاب پیشکسوت، برخی جناح های سیاسی که خود را اصولگرا هم می دانند و معتقدند برای انتخابات ریاست جمهوری به عنوان مثال آقای روحانی انتخاب نشود ، این چنین خط قرمزهایی ممکن است کشور را از کسانی که شایستگی های بیشتری دارد محروم کند. در این باره باید به سخنان بنیانگذار انقلاب توجه داشته باشیم. مضمون فرمایش امام خمینی در کتاب صحیفه نور این است که اگر در انتخاباتی کاندیدایی حتی اگر مخالف کاندیدای مورد حمایت شما است اما صلاحیت و شرایط بیشتری دارد، مورد حمایت شما قرار گیرد، کار الهی انجام داده اید. باید در نظر داشت که ریاست جمهوری پروژه ای ملی است و باید دید از میان این شش نفر صرف نظر از گرایشات حزبی و جناحی کدام یک صلاحیت بیشتری دارند.

**ایرنا : درحمایت از نامزدی خاص در نتخابات از چه معیارهایی باید مورد توجه قرار گیرد؟
**رئوفیان : در حزب اسلامی ایران زمین تلاش کرده ایم با بهره گیری از مکانیزیمی هر شش نفر نامزد را بر اساس شاخص هایی در بوته ارزیابی قرار دهیم. کار آمدی، برنامه محوری، تعامل گرایی، انجام وظایف ذاتی با توجه به اصل ۱۱۳ و ۱۲۱ قانون اساسی و معیار مقبولیت عمومی از معیارهای شش گانه ای است که تلاش کرده ایم نامزدها را بر اساس آن مورد سنجش قرار دهیم تا مشخص شود میان این شش نفر صرف نظر از گرایشات سیاسی، کدام یک شرایط بهتری برای اداره امور کشور دارد. اگر به این نتیجه برسیم که نامزد جناح رقیب ما، صلاحیت بهتری نسبت به دیگران برای اداره امور جامعه با وجود حجم بزرگی از مشکلات دارد، قطعا از او اعلام حمایت خواهیم کرد تا از فضای دو قطبی در جامعه پیشگری شود.

**ایرنا : نقش آفرینی نامزدهای انتخابات در چارچوب صیانت از منافع ملی چه ویژگی های باید داشته باشد؟
**رئوفیان : وظیفه نامزدها سنگین تر از وظایف احزاب و جریان هاست. در این زمینه باید به دو نکته توجه کرد: نکته نخست این است که نامزدها نباید به القائات اطرافیان در راستای تخریب دیگر نامزدها توجه کنند. و نکته دوم اینکه ذائقه جامعه با عصبانیت و پرخاشگر تلخ می شود بنابراین کاندیداها از عصبانیت ها باید بپرهیزند. اگر نامزدها در مناظره ها رقبای خود را با ادبیات سخیف و تهمت و اهانت مورد عتاب و خطاب قرار دهد، عواطف هواداران نامزد را جریحه دار کرده، نه تنها نامزد مورد اهانت موضع خواهد گرفت، بلکه طرفداران دو نامزد در جامعه هم نسبت به هم موضع گیری خواهند داشت. بنابراین از جریحه دار کردن عواطف مردم باید پرهیز کرد. اگر چنین اتفاقی روی دهد باز کشور دچار حوادثی مشابه سال ۸۸ خواهد شد، در آن مناظره ها هم تیر تهمت از سوی رییس جمهوری سابق به سمت رقیب رها شد و نتایج خوبی برای کشور به دنبال نداشت.

**ایرنا : چه راهکارها و نکاتی باید در مناظره ها رعایت شود تا تجربه تلخ مناظره های انتخابات ریاست جمهوری دهم و تخریب منافع جامعه تکرار نشود؟
**رئوفیان : پرهیز از هرگونه ادبیات سخیف، اخلاق مداری، متانت و صبوری عواملی هستند که در مناظره ها باید مورد توجه کاندیداها قرار گیرند. در همین چند روز تبلیغات مشاهده شده که عده ای از نامزدها با حالتی از عصبانیت سخنرانی می کنند. این میان حتی نسبت به افراد نزدیک به جریان خود نیز با اهانت سخن می گویند. یا نامزدی با برجسته سازی نقاط ضعف نامزد رقیب او را مورد تخریب قرار دهد. تجربه تلخ مناظره و رقابت غیرقانونمند انتخابات ۸۸ به هیچ عنوان نباید تکرار شود.
قطعا دغدغه رهبری هم همین موضوع بوده است که به رییس جمهوری پیشین توصیه کردند از ورود به انتخابات پرهیز کند. اگر بر پایه اخلاق و انصاف و یک مناظره و تبلیغات قانون مدار حرکت شود قطعا مشکلی پیش نخواهد آمد و منافع ملی هم حفظ خواهد شد. اما اگر قصد دعوا و اهانت داشته باشند این دعوا میان هواداران سرایت خواهد کرد و جامعه آشفته خواهد شد.

** ایرنا : مهمترین بستر برگزاری انتخابات سالم و پر شور حضور مردم است، به اعتقاد شما این حضور و نقش آفرینی چه معیارهایی باید داشته باشد؟
**رئوفیان : مردم باید هوشیار باشند و به مسائل توجه و دقت کنند، باید آگاه باشند و تشخیص دهند که میان این شش نفر کدامیک بلوف می زند و چه کسی خارج از طاقت و توانایی به مردم وعده می دهد؟ کشور امکانات محدودی دارد و نباید تصور شود چون نفت داریم نامزدها می توانند شعارهای خاص دهند. مردم باید دقت کنند که شعارهایی که پیش از این داده شده، آیا محقق شده است؟

** ایرنا : برنامه های رییس جمهور آینده در عرصه های مختلف اجرایی، متضمن تامین منافع ملی کشور است، این برنامه ها در تبلیغات نامزدها باید چه ویژگی هایی دارا باشد؟
**رئوفیان : وعده های انتخاباتی نباید از طاقت و توان نامزد و نیز خارج از عوامل تحقق شعارها باشد. نامزدها قبل از وعده دادن باید دقت و بررسی کنند که آیا این وعده ها امکان تحقق و عملیاتی شدن دارند؟ ابزار تحقق این وعده ها که جامعه در اختیار او می گذارد و اختیاراتی که قانون اساسی به رییس جمهوری می دهد، دو عامل مهم در بررسی میزان متحقق شدن وعده های انتخاباتی باید مورد توجه نامزدها قرار گیرد.

**ایرنا : چرا وعده های برخی از نامزدها دور از واقعیت های موجود ارزیابی می شود؟
**رئوفیان : برخی نامزدها به گونه ای وعده می دهند که گویی تنها شخص تصمیم گیرنده آن ها خواهند بود و نه مجلسی وجود دارد که قانون گذاری کند و نه رهبری وجود دارد که سیاست ها را تعیین کند. برخی گمان می کنند در این ایام انتخابات می توانند با اسب ریاست جمهوری بتازند که این اشتباه است. باید بدانند که در اصول ۱۱۳ و ۱۲۱ قانون اساسی اختیارات رییس جمهوری مشخص شده است، نامزدها باید با این اصول و حدود اختیارات خود کامل آشنا باشند و خود را تنها تصمیم گیرنده مطلق ندانند و با توجه به تمام این مسائل و توان اجرایی خود و کابینه ای که می خواهند تشکیل دهند، به مردم وعده دهند.

** ایرنا : وعده های خارج از توان نامزدها چه آسیب هایی برای منافع ملی کشور در پی خواهد داشت؟
**رئوفیان : اگر وعده ها گنگ و صرفا برای جلب نظر و رای مردم داده شود، پس از رسیدن به قدرت رییس جمهوری متوجه می شود که بسیاری از وعده های داده شده از حدود توانایی و اختیارات او خارج است. این موضوع هم وهن نظام و وهن منافع ملی و خطری برای مصالح کشور است. ما از چنین وعده های عوامفریب و شعارهای پوپولیستی ضربه خورده ایم.

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.