دومین جلسه ستاد یادواره شهداءنوکنده کا قائمشهر برگزار شد

قائمشهر - جارپرس- شب گذشته دومین جلسه ستاد یادواره شهداءنوکنده کا قائمشهر باحضور نمایندگان هشت روستای این منطقه در حسینه روستای زاهد کلا برگزار شد.

 

به گزارش جارپرس از قائمشهر دراین جلسه سید حسن کاظمی دبیر ستاد یادواره شهداءنوکنده کا ضمن قدردانی از دست اندر کاران بر پائی مراسم یاد واره شهداءدر روستای اوجابندان اظهار داشت: خداراسپاسگزاریم که به برکت خون شهداءاین مراسم به بهترین نحو برگزار شده و بدون هیچ مشکلی پایان یافته است.وی با اشاره به اینکه این جلسه روز سه شنبه آخرهرماه برگزارمی شودگفت:اینجانب از میزبانی مردم شهید پرور روستای اوجابندان بخصوص از زحمات شورا ،دهیارومعتمدین آن محل تشکر و قدردانی می کنم.دراین نشست یکایک نمایندگان هشت روستای منطقه نو کنده کا باخرسندی ازنحوه برپائی یادواره شهداءدر روستای اوجابندان درمورد برپائی این مراسم در سال آینده پیشنهاداتی ارائه کرده اند.